logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30142
Meno kňaza : Šipoš, Ignác
Pcmeno kňaza : siposignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 189
Poradie : 16600
Citát : Šipoš Ignác
Zeman, n. v Lopeji, 1792 bisk. Kaplán, 1793 miestny kaplán v Močiari, 1797 farár v Medzibrode, 1812 v H. Ždani. Z. 15.V.1833.

Číslo záznamu : 31308
Meno kňaza : Šipoš, Ignác
Pcmeno kňaza : siposignac
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 88
Poradie : 7430
Citát : Siposs (Šipoš) Ignác
K v Aule. 1793 miestny K v Močiari. 1797 F v Medzibrode.

Číslo záznamu : 31361
Meno kňaza : Šipoš, Ignác
Pcmeno kňaza : siposignac
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 93
Poradie : 7960
Citát : Šipoš Ignác
1792 bisk. K. 1793 miestny K v Močiari, 1797 F v Medzibrode, 1812 F v H. Ždani. Z. 15.5.1833.