logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30023
Meno kňaza : Simunyi, Juraj
Pcmeno kňaza : simunyijuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 176
Poradie : 15410
Citát : Simunyi Juraj
N. 17.IV.1786 v Rybanoch, o. 1810, kaplán vo Zv. Slatine, N. Bani, Bojniciach, Žarnovici. 1815 SF v Sl. Ľupči, 1816 v Oslanoch, 1820 v Sl. Ľupči, 1821 farár v Necpaloch, t. r. v Martine, 1822 v Bystričanoch, 1825 v Rudne, 1830 v H. Hámroch, 1831 rektor seminára, 1839 AS, 1852 HCEN, 1865 CEN. Z. 27.XI.1877.

Číslo záznamu : 31307
Meno kňaza : Simunyi, Juraj
Pcmeno kňaza : simunyijuraj
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 87
Poradie : 7420
Citát : Simunyi Juraj
N. 17.4.1786 v Rybanoch. O. 1810. K vo Zv. Slatine, N. Bani, Bojniciach, Žarnovici, 1815 SF v Sl. Ľupči, 1816 v Oslanoch, 1820 SF v Sl. Ľupči, 1821 F v Necpaloch, 1821 F v Martine, 1822 F v Bystričanoch, 1825 F v Rudne, 1830 F v H. Hámroch. 1831 rektor sem. 1839 AS, 1852 HCEN. Z. 27.11.1877.