logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6021
Meno kňaza : Simcsik, Ján
Pcmeno kňaza : simcsikjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 919
Poradie : 196110
Citát : Simcsik Joannes.Kopcsányensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1741. bacal., 1742. magister philosophiae. Theologiam in eodem semin. cum quarto a. 1746. terminavit. Uno a. et uno m. succentor eccl. metr. Strig. 8. Aug. 1747. investitus parochus in Gerencsér. 24. Jan. 1749. in Soporna. 28. Aug. ejusd. a. in univ. Tirnaviae ss. theologiae doctor renuntiatus. 15. Aug. 1755. peracta visitatio per Antonium Révay, sed tunc jam, a 5. Aug. e. a. investitus parochus Novákensis, quod beneficium m. Nov. 1757. resignavit. † 25. Aug. 1758. Hatvan.
Preklad : Simcsik Ján. Z Kopčian. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1741 stal bakalárom, v r. 1742 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1746 po štvrtom ročníku. Rok a jeden mesiac bol sukcentorom ostrihomského metropolitného chrámu. 8. augusta 1747 bol ustanovený za farára v Hrnčiarovciach nad Parnou. Od 24. januára 1749 bol v Šoporni. 28. augusta toho roka dosiahol na Trnavskej univerzite doktorát posvätnej teológie. 15. augusta 1755 vykonal vizitáciu Anton Révay, ale vtedy už bol od 5. augusta t. r. ustanovený za farára v Novákoch, ktorého benefícia sa v novembri 1757 zriekol. † 25. augusta 1758. Hatvan.