logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38022
Meno kňaza : Sikors[z]ky, Andrej ml
Pcmeno kňaza : sikorszkyandrejml
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 17760
Citát : SIKORS[Z]KY, Andrej ml.
* nar. 30.4.1856 Lipany, ord. 2.7.1879, +2.4.1937 Sečovce
* študoval v centrálnom seminári v Budapešti, 1879 kaplán Nižný Hrušov, Michalovce, 1881 kaplán a katechéta Prešov, 1883 iba kaplán, 1884 - 1887 spovedník Anglických panien (extraord.), 1887 administrátor Tulčík, 1888 farár, notár dištriktu, 1895 vicedekan, 1903 dekan, 1904 čestný pápežský kaplán, 1912 farár Sečovce, emeritný dekan, 1915 prepošt sv. Kríža de Aszód, 1916 pápežský komorník, 1931 na dôchodku Sečovce.
* D. 1938, s. 141. Sch. 1875, s. 147; 1877, s. 148; 1879, s. 169; 1881, s. 144; 1883, s. 82; 1887, s. 114; 1889, s. 114; 1893, s. 120; 1915, s. 121; 1918, s. 15; 1925, s. 29; 1928, s. 33; 1934, s. 47.>