logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5995
Meno kňaza : Semets, Matej
Pcmeno kňaza : semetsmatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 917
Poradie : 195850
Citát : Semets, vel Semeika Mathias.Occurrit 1677. licentiatus in Sissó. 31. Maji 1680. investitus in Viszoka, ubi usque 1686. activus erat.
Preklad : Semets, Matej. V r. 1677 bol licenciátom v Šišove. 31. mája 1680 bol ustanovený vo Vysokej, kde bol činný až do r. 1686.