logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50273
Meno kňaza : Saulus(1332,Ďurkov)
Pcmeno kňaza : saulus1332durkov
Meno farnosti : Ruskov
Pcmeno farnosti : ruskov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 207
Poradie : 51480
Citát : Item Saulus de Gingue (Gurgue) iuratus extimavit [decimam beneficii] VII grossos et III. denarios parvos, gui faciunt XIIII. grossos, [et est, ut supra. Non est computatum hoc pro VII.] 1
1—2 Deest registro.
Preklad : Saul, (kňaz) z Ďurkova (teraz fil. Ruskova), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium 7 grošov a 3 malé denáre, čo robí 14 grošov, (archidiakonát) ako predchádzajúci. Nepočíta sa to za 7.