logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29975
Meno kňaza : Sándory Július
Pcmeno kňaza : sandoryjulius
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 171
Poradie : 14930
Citát : Sándory Július
N. 2.X.1845 v BB, o. 18568, kaplán na St. Horách, N. Bani, Krupine. 1860 farár v Jastrabej, 1895 D, 1897 SF, 1899 farár v Sl. Ľupči, VAD, 1900 farár v Hájnikách, 1901 VAD, 1913 v. v. Z. 7.III.1930 v BB. – Zemianskeho pôvodu. Výborný hospodár. Vysokej, štíhlej postavy, zachoval si čerstvosť tváre až do smrti.

Číslo záznamu : 31274
Meno kňaza : Sándory Július
Pcmeno kňaza : sandoryjulius
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 85
Poradie : 7090
Citát : Sándory Julius
N. 2.10.1845 v BB. O. 1868. K na St. Horách, N. Bani, Krupine, 1880 F v Jastrabej, 1895 D, 1897 SF, 1899 F v Sl. Ľupči, VAD. 1900 F v Sliači, 1901 VAD. 1913 n. o. Z. 7.3.1930, 85 r.
Zeman, vysokej štíhlej postavy, energický, sebavedomý. Čerstvú tvár si zachoval do smrti, bol dobrý gazda.