logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5677
Meno kňaza : Reiszik, Andrej
Pcmeno kňaza : reiszikandrej1633
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 888
Poradie : 192660
Citát : Reiszik Andreas.Fuit parochus et praepositus Novákensis. 22. Sept. 1633. Joannes Reiszik contra Christophorum Majthényi ratione testamenti illius actionem movit.
Preklad : Reiszik Andrej. Bol farárom a prepoštom v Novákoch. 22. septembra 1633 Ján Reiszik podnietil žalobu proti Krištofovi Majthényiovi z dôvodu jeho závetu.