logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 67227
Meno kňaza : Rehák, Ladislav (1902-1975)
Pcmeno kňaza : rehakladislav1902
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 295
Poradie : 4670
Citát : Rehák Ladíslaus, nat. 17. Sept. 1902 in Smolinské; ord.
30. Maii 1926. Coop. in Topoľčianky, in Tek. Nová Ves,
1927 catech. in Trnava, mox coop. in Hlohovec, 1928 in
Šurany, 1929 in Lót, adm. 1930 par. ibidem. 1933 simul.
adm. in D. Ohaj.

Číslo záznamu : 67896
Meno kňaza : Rehák, Ladislav (1902-1975)
Pcmeno kňaza : rehakladislav1902
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 362
Poradie : 4290
Citát : Rehák Ladislaus iunior, nat. Smolinské 17. Sept. 1902, ord. Trnava 30. Maii 1926, vic. coop. Topoľčianky, Tekovská Nová Ves, 1927 Hlohovec, 1928 Šurany, 1929 vic. oec. Lót, 1930 par. Lót, 1934 Pudmerice, 1947 commis. ep. schol, nation. Distr. Modra, vic. for. Distr. Modra.

Číslo záznamu : 69734
Meno kňaza : Rehák, Ladislav (1902-1975)
Pcmeno kňaza : rehakladislav1902
Názov knihy : obež. Trnava 1959
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 760
Citát : Ladislav Rehák, okresný dekan, farár v Zlatých Moravciach, čestným kanonikom bratislavským /č.3642/59. 14.8.59/.