logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5748
Meno kňaza : Rechvaldy, Juraj
Pcmeno kňaza : rechvaldyjuraj1647
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 895
Poradie : 193370
Citát : Rechvaldy Georgius.1647. occurrit parochus in Ardanócz, nominatus in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.
Preklad : Rechvaldy, Juraj. V r. 1647 bol farárom v Ardanovciach, uvádza sa v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya.