logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37886
Meno kňaza : Rassovszky, Anton [OP]
Pcmeno kňaza : rassovszkyantonop
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 16400
Citát : RASSOVSZKY, Anton [OP]
* nar. 1815 Vlkanová, ord. 1840, +13.1.1894 Košice - Poľov
* 1837 vstúpil k OP, rehoľné meno Dominik, 1842 kaplán Košice - Krásna nad Hornádom, 1850 administrátor Veľká Lodina, v rokoch 1853 – 1857 provinciál rakúsko – uhorskej provincie, 1858 inkardinovaný do Košickej diecézy, hneď farár Veľká Domaša, 1860 biskupský sekretár a člen konzistória, 1864 – 1894 farár Košice – Poľov.
* D. 1895, s. 129. Letz, R. D. , Matis, J. M.: Lexikón dominikánov na Slovensku 19. a 20. storočí, Košice 2001, rkp., s. 28. Sch. 1865, s. 8, 28; 1869, s. 10, 30; 1871, s. 10, 31; 1875, s. 9, 31; 1877, s. 9, 31; 1879, s. 17; 1881, s. 22; 1883, s. 22; 1887, s. 23; 1889, s. 23; 1893, s. 26.>