logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5591
Meno kňaza : Radič, Juraj
Pcmeno kňaza : radicjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 881
Poradie : 191800
Citát : Radics Georgius.Theologiam qua casista in Pazmáneo terminavit. 1. Maji 1696. investitus parochus in Leszkó, ubi 24. Mart. 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de illo notavit, quod sit 26. annor. ac novitius in hac parochia. 28. Aug. 1699. investituram accepit in Kolos, inde 17. Maji 1702. in Nagy-Modró, ubi usque m. Aug. ejusd. a. operatus est.
Preklad : Radič Juraj. Teológiu ukončil v Pazmáneu ako kauzista. 1. mája 1696 bol ustanovený za farára v Lieskove, ubi 24. marca 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o ňom zaznamenal, že má 26 rokov, v tejto farnosti je ako novokňaz. 28. augusta 1699 prijal úrad vo Veľkom Klíži, 17. mája 1702 v Modrovej, kde pracoval až do augusta toho roka.