logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5544
Meno kňaza : Puchericz, Michal
Pcmeno kňaza : puchericzmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 877
Poradie : 191330
Citát : Puchericz Michael.13. Maji 1680. investitus parochus in Nagy-Senkvicz, ubi investitura iterata 29. Jun. 1681. et 27. Apr. 1682. ibi usque 1686. operatus est.
Preklad : Puchericz Michal. 13. mája 1680 bol ustanovený za farára v Šenkviciach, kde sa úrad opakoval 29. júna 1681 aj 27. apríla 1682. Tam pracoval až do r. 1686.