logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5526
Meno kňaza : Prokop, Vojtech
Pcmeno kňaza : prokopvojtech
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 875
Poradie : 191150
Citát : Prokop Adalbertus.16. Jan. 1762. missus pro cooperatore ad Verbó. 10. Dec. 1766. applicatus vice-praefectus in semin. gener. Mense Aug. 1768. obtinuit parochiam Némethi in Hont. 1781. VADiac. surr. distr. super. Hont. una cons. Strig. assessor. † 13. Sept. 1809. Ibidem.
Preklad : Prokop Vojtech. 16. januára 1762 bol poslaný za kaplána do Vrbového. 10. decembra 1766 sa stal viceprefektom v generálnom seminári. V mesiaci auguste 1768 obdržal farnosť Nemce v Honte. V r. 1781 sa stal zastupujúcim dištriktuálnym dekanom hornohontianskeho dištriktu a prísediacim ostrihomského konzistória. Tam † 13. septembra 1809.