logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37835
Meno kňaza : Poráts, Ján
Pcmeno kňaza : poratsjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 15890
Citát : PORÁTS, Ján
* nar. 25.2.1795 Hermanovce, ž. Šariš, ord. 1819 Spišská Kapitula – Benátsky patriarcha, +18.12.1836 umrel na choleru
* štúdiá – Pešť, Jáger, Košice, 1819 dvorný kaplán Ladislava Péchyho Široké, 1820 kaplán Jarovnice, 1821 kaplán Dlhé nad Cirochou, 1823 Zborov, 1826 dočasný administrátor Papín (2 mesiace), 1826 - 1827 administrátor Hertník, 1828 dočasný kaplán Snina, 1828 - 1837 Hrabovec.
* AACass Personalia, kr. č. 89. B. 1832. Sch. 1824, s. 85; 1826, s. 80; 1828, s. 45; 1829, s. 73; 1833, s. 72; 1837, s. 72; 1847, s. 131.>