logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28297
Meno kňaza : Pokopec, Michal
Pcmeno kňaza : pokopecmichal
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 142
Poradie : 15410
Citát : Pokopec Michal, n. 24. 1. 1948 v Novom Meste n. Váh., o. 30. 6. 1971, kapl. Vráble, 1975 kapl. Skalica, 1976 spr. f. Majcichov.

Číslo záznamu : 64711
Meno kňaza : Pokopec, Michal
Pcmeno kňaza : pokopecmichal
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Pokopec Michal nar. 24.1.1948 v Novom Meste nad Váhom, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Vráble, 1975 Skalica; adm. 1976 Majcichov; far. 1991 Malacky; školský dekan 23.9.1996 dekanát Ba-vidiek C, zást.dekana dekanát Ba-vidiek C , dekan 1.6.1999 dekanát Malacky (úprava dekanátov); far. 1.7.2007 Šenkvice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy

Číslo záznamu : 68634
Meno kňaza : Pokopec, Michal
Pcmeno kňaza : pokopecmichal
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 303
Poradie : 4230
Citát : POKOPEC Michal,
nar.:24. 1. 1948 v Novom Meste nad Váhom, ord.: 20. 6. 1971, adresa: 901 01 Malacky, Kláštorné nám. 11.
Pôsobiská: Vráble 1971 kaplán, Skalica nad Myjavou 1974
kaplán, Majcichov 1976 farár, Malacky 1991 farár