logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5360
Meno kňaza : Pilárik, Michal
Pcmeno kňaza : pilarikmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 862
Poradie : 189490
Citát : Pilarik Michael.23. Jan. 1681. investitus licentiatus in Radvány, hinc 11. Aug. 1688. in Babászék, ubi usque 1691. activus erat.
Preklad : Pilarik Michael.23. Jan. 1681. investitus licentiatus in Radvány, hinc 11. Aug. 1688. in Babászék, ubi usque 1691. activus erat.

Číslo záznamu : 29849
Meno kňaza : Pilárik, Michal
Pcmeno kňaza : pilarikmichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 157
Poradie : 12730
Citát : Pilárik Michal
1681 licenciát v Radvani, 1688 v Babinej.