logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28286
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 141
Poradie : 15300
Citát : Pichňa Eliáš, n. 12. 2. 1908 v Nevidzanoch, o. 19. 3. 1933, kapl. Pezinok, Krakovany, 1934 kapl. Gbely, 1935 spr. f. Závod, 1952 spr. f. Šurianky, 1957 spr. f. Mojzesovo, † 1978.

Číslo záznamu : 64696
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Pichňa Eliáš nar. 12.2.1908 v Nevidzanoch, ord. 19.3.1933; kap. Pezinok, Krakovany, 1934 Gbely; adm. 1935 Závod, 1952 Šurianky, 1957 Mojzesovo; + 1978

Číslo záznamu : 67195
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 292
Poradie : 4350
Citát : Pichňa Elias, nat. 12. Febr. 1908 in Nevidzany. Ord. 19.
Martii 1933. Cooperat. in Pezinok