logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28286
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 141
Poradie : 15300
Citát : Pichňa Eliáš, n. 12. 2. 1908 v Nevidzanoch, o. 19. 3. 1933, kapl. Pezinok, Krakovany, 1934 kapl. Gbely, 1935 spr. f. Závod, 1952 spr. f. Šurianky, 1957 spr. f. Mojzesovo, † 1978.

Číslo záznamu : 67195
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 292
Poradie : 4350
Citát : Pichňa Elias, nat. 12. Febr. 1908 in Nevidzany. Ord. 19.
Martii 1933. Cooperat. in Pezinok

Číslo záznamu : 67866
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 360
Poradie : 3990
Citát : Pichňa Elias, nat. Nevidzany 12. Febr. 1908, ord. Trnava 19. Mart. 1933, vic. coop. Pezinok, Krakovany, 1934 Gbely, 1935 vic. oec. Závod, 1938 par. ibidem.

Číslo záznamu : 68905
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 130
Citát : 12/ Pichňa Eliáš, farár, Závod, za správcu farnosti Blatné /okr.Senec/, č. 615/52,

Číslo záznamu : 68925
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 330
Citát : 5. / Pichňa Eliáš, správca farnosti Blatné/zruš./,za správcu farnosti Šurianky,č.2017/52.

Číslo záznamu : 69522
Meno kňaza : Pichňa, Eliáš
Pcmeno kňaza : pichnaelias
Názov knihy : obež. Trnava 1957
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 870
Citát : Eliáš Pichňa, správca fary v Šuriankach, za expozita do Noroviec /k.m. Prašice, č. 3131/57, 15. VII. 57/ potom do Mojzesova/č.4206/57, 15.IX.57/.