logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29830
Meno kňaza : Petro, František
Pcmeno kňaza : petrofrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 155
Poradie : 12540
Citát : Petro František
1784 farár v T. Breznici.