logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5323
Meno kňaza : Peťko, Daniel
Pcmeno kňaza : petkodaniel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 859
Poradie : 189120
Citát : Petykó Daniel.Felső-Driethomaensis, ex cottu Trencsén. 1751. susceptus ad alumnatum Budensem. 28. Oct. 1753. ordinatus. 22. Maji 1754. missus pro capellano aulico ad Paulum Batta in possessione Nagyfalu in cottu Neograd. 9. Aug. 1756. investitus parochus in Felső-Tiszovnik. Hinc 14. Maji 1758. in Liptó-Szent-Iván, quacum incorporatus neo-erectae dioecesi Scepusiensi.
Preklad : Peťko Daniel. Z Hornej Drietomy v Trenčianskej župe. V r. 1751 bol prijatý do budínskeho alumnátu. 28. októbra 1753 bol vysvätený za kňaza. 22. mája 1754 bol poslaný za dómskeho kaplána k Pavlovi Battovi do sídla Veľká Ves v Novohradskej župe. 9. augusta 1756 bol ustanovený za farára v Hornom Tisovníku. Odtiaľ 14. mája 1758 v Liptovskom Svätom Jáne, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy.