logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5300
Meno kňaza : Peter (Turčiansky Michal, 1418)
Pcmeno kňaza : peter1418turcianskymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 858
Poradie : 188890
Citát : Petrus.Occurrit 1418. plebanus in Turócz-Szent-Mihály. (Schem. hist. Neosol. 1876. 248.)
Preklad : Peter. V r. 1418 bol farárom v Turčianskom Svätom Michale. (Schematismus historicus Neosol. 1876, s. 248.)

Číslo záznamu : 29813
Meno kňaza : Peter (Turčiansky Michal, 1418)
Pcmeno kňaza : peter1418turcianskymichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 154
Poradie : 12370
Citát : Peter
1418 farár v T. Michale.