logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5154
Meno kňaza : Pavol (Liptovské Matiašovce, 1560)
Pcmeno kňaza : pavol1560liptmatiasovce
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 847
Poradie : 187430
Citát : Paulus.Occurrit 1560. plebanus in Alsó-Matyasócz, de quo Michael Szegedy visitator notavit: „Senex sine uxore, catholicae Religionis amator. Omnia Sacramenta tenet more antiquo.“
Preklad : Pavol. V r. 1560 bol farárom v Dolných čiže Liptovských Matiašovciach, o ktorom vizitátor Michal Szegedy zaznamenal: „Starec bez manželky, miluje katolícke náboženstvo. Všetky sviatosti udržiava po starom.“