logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5269
Meno kňaza : Pavol(1332, Veľký Ďur)
Pcmeno kňaza : pavol1332velkydur
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 857
Poradie : 188580
Citát : Petrus Paulus.Occurrit inter 1331. et 1337. plebanus in Gerut (Alsógyöröd) in ADtu Bors. qui suum beneficium ad unam marcam aestimavit et solvit sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 223.)
Preklad : Peter Pavol. V rokoch 1331 – 1337 bol farárom v Gerut (Dolný Ďur) v Tekovskom archidiakonáte, ktorý odhadol svoje benefícium na jednu marku a zaplatil šesť grošov. (Mon. Vat. S. I. T. I. 223.)

Číslo záznamu : 50588
Meno kňaza : Pavol(1332, Veľký Ďur)
Pcmeno kňaza : pavol1332velkydur
Meno farnosti : Veľký Ďur
Pcmeno farnosti : velkydur
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 223
Poradie : 54630
Citát : Item Petrus (Paulus) plebanus de Gerut extimavit iuratus suum beneficium ad unam marcam, solvit VI. grossos, [archidiaconatus Borsiensis est.]
Preklad : Peter (Pavol), kňaz z Veľkého Ďura, prísažne odhadol svoje benefícium na jednu marku, zaplatil 6 grošov, je to Tekovský archidiakonát.
Poznámka DKI : Správne (verzia A) je Pavol.