logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37772
Meno kňaza : Pavliár, Karol
Pcmeno kňaza : pavliarkarol
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 15260
Citát : PAVLIÁR, Karol
* nar. 12.9.1817 Keresztespüspöki (Maď.), ord. 14.11.1840, +4.1.1900
* 1840 vychovávateľ pri rodine baróna Sahlhausena, 1841 kaplán Tállya, 1842 vychovávateľ synov grófa Juraja Andrássyho – Krásnohorská Dlhá Lúka, 1846 dočasný administrátor Veľká Ida, hneď kaplán Sárospatak, 1847 administrátor Hercegkút, hneď vychovávateľ potomkov vdovy grófky Sztárayovej, 1849 dočasný administrátor Košické Olšany, hneď kaplán Košice, 1851 katechéta, 1853* riaditeľ a profesor učiteľského ústavu, 1874 medzitým katechéta Košice, 1877 na dôchodku Košice, Forró, 1889 Kostoľany nad Hornádom, 1898 dočasný administrátor Abaújkér.
* AACass Necrologium, č. 1. Sch. 1844, s. 127; 1847, s. 126; 1853, s. 145; 1855, s. 152; 1857, s. 148; 1865, s. 123; 1869, s. 134; 1871, s. 144; 1877, s. 146; 1879, s. 166; 1881, s. 173; 1883, s. 174; 1887, s. 182; 1889, s. 182; 1893, s. 191.>