logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5158
Meno kňaza : Pauly, Štefan
Pcmeno kňaza : paulystefan1801
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 847
Poradie : 187470
Citát : Pauly Venceslaus.Natus 25. Dec. 1801. in Bori in cottu Nitr. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 21. Aug. 1827. ordinatus. Cooperatorem egit in Nagy-Jácz a. uno, dein Stomfae annis tribus. 2. Nov. 1831. parochus nominatus in Lozornó. Hinc 1. Maji 1873. adscriptus instituto s. Adalberti. 5. Febr. 1874. e parochia recessit et Posonium se recepit. † 28. Maji 1880.
Preklad : Pauly Štefan. Narodil sa 25. decembra 1801 v Borovciach v Nitrianskej župe. Filozofiu i teológiu absolvoval v Trnave. 21. augusta 1827 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil rok v Jacovciach, potom tri roky v Stupave. 2. novembra 1831 bol vymenovaný za farára v Lozorne. 1. mája 1873 sa stal členom Spolku sv. Vojtecha. 5. februára 1874 odišiel z farnosti a žil na dôchodku v Bratislave. † 28. mája 1880.

Číslo záznamu : 59322
Meno kňaza : Pauly, Štefan
Pcmeno kňaza : paulystefan1801
Názov knihy : Blahovcová, Anna; mail 22.3.2020
Skratka knihy : ktt
Poradie : 30
Citát : Štefan Pauly (Venceslaus Paulyi) sa narodil 25.12.1801 v Borovciach (otec Venceslaus - krčmár, matka Theda Stelveker). V ten istý deň ho pokrstil Veselský pán farár Šimon Ševčík.[4] Po štúdiách filozofie a teológie v seminári sv. Štefana v Trnave bol 21.8.1827 vysvätený. Pôsobil ako kaplán vo Veľkých Jacovciach, r.1828 v Stupave, od 2.11.1831 bol 42 rokov farárom v Lozorne, 1.5.1873 vstúpil do inštitútu sv. Vojtecha. 5.2.1874 sa utiahol z Lozorna do Bratislavy, kde 28.mája 1880 zomrel. Pochoval ho titulárny biskup Karol Heiller.[5]