logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29777
Meno kňaza : Paulovič, Jozef (1834-1905)
Pcmeno kňaza : paulovicjozef1834
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 151
Poradie : 12010
Citát : Paulovič Jozef
N. 19.I.1834 v Pažiti, o. 1859. kaplán vo V. Uherciach, St. Horách, V. Uherciach, BB, Kr. Baniach, N. Bani, SF v Prievidzi, K v Kláštore p/Zn. 1867 farár v Sučanoch, 1872 D, 1878 HCEN. 1889 v. v. Z. 5.III.1905. Dávali ho za vzor lojálneho občianskeho chovania a posielali k nemu za kaplánov tých, ktorí cítili po slovensky, aby ich preškolil na maďarónov.

Číslo záznamu : 31177
Meno kňaza : Paulovič, Jozef (1834-1905)
Pcmeno kňaza : paulovicjozef1834
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 76
Poradie : 6120
Citát : Paulovič Jozef
N. 19.1.1834 v Pažiti. O. 1859. K vo V. Uherciach, BB, Kr. Baniach, N. Bani, SF v Prievidzi, K v Kláštore. 1867 F v Sučanoch, 1872 D, 1878 HCEN, 1889 n. o. Z. 5.3.1905.
Dávali ho za vzor občianskeho chovania a posielali k nemu za K takých, ktorí cítili slovensky, aby ich preškolil. Vir insignis ingenii. Postavil faru, scelil farské polia. Postavil školu. Obnovil kostol. Pracoval s veľmi skromnými prostriedkami medzi chudobnými pánkami. Málokto urobil pre cirkev toľko, ako on za daných okolností. /Kom. Jozef Fukas v HD Sučany/

Číslo záznamu : 63098
Meno kňaza : Paulovič, Jozef (1834-1905)
Pcmeno kňaza : paulovicjozef1834
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 267
Poradie : 3020
Citát : Jozef Paulovič, kaplán vo Velkých Uherciach 1859 -1864 (viďdälej rodáci z farnosti).

Číslo záznamu : 63127
Meno kňaza : Paulovič, Jozef (1834-1905)
Pcmeno kňaza : paulovicjozef1834
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 270
Poradie : 3310
Citát : Jozef Paulovič, nar. 19.1.1834 v Pažiti, otec Pavol, matka Johana, rod. Vincúrová, ord. 1859, kaplán vo Velkých Uherciach, St. Horách, BB, Kremnických Baniach, Novej Bani, SF v Prievidzi, kaplán v Kláštore pod Znievom, 1867 farár v Sučanoch, 1872 dekan, 1878 čestný kanonik, od 1889 vo výslužbe, zomrel 5.3.1905, pochovaný v Sučanoch. Dávali ho za vzor lojálneho občianskeho chovania a posielali k nemu za kaplánov tých, ktorí cítili po slovensky, aby ich preškolil na maďarónov.