logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5081
Meno kňaza : Paszerini, Martin
Pcmeno kňaza : paszerinimartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 842
Poradie : 186700
Citát : Paszerini Martinus.Theologiam cum secundo a. in seminario Széchényiano Budae 1766. terminavit. 24. Maji ejusd. a. factus cooperator in Nagy-Tapolcsán. 9. Sept. 1770. investitus parochus in Tiszolcz, quacum 1776. incorporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.
Preklad : Paszerini Martin. Teológiu ukončil v budínskom seminári Széchényianum v r. 1766 po druhom ročníku. 24. mája toho roka sa stal kaplánom v Topoľčanoch. 9. septembra 1770 bol ustanovený za farára v Tisovci, s čím bol v r. 1776 inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.