logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28273
Meno kňaza : Páleš, Emil
Pcmeno kňaza : palesemil
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 140
Poradie : 15170
Citát : Páleš Emil, n. 19. 3. 1920 vo V. Čause, o. 11. 6. 1944, kapl. Mojmírovce, 1946 kapl. Senec, 1948 kapl. Čajakovo, Bratislava, dóm, 1950 spr. f. Ivanka pri Dunaji, 1952 kapl. Želiezovce, 1955 spr. f. Bojná, 1974 spr. f. Ardanovce.

Číslo záznamu : 64659
Meno kňaza : Páleš, Emil
Pcmeno kňaza : palesemil
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Páleš Emil nar. 19.3.1920 vo Veľkej Čausi, ord. 11.6.1944; kap. 1944 Mojmírovce, 1946 Senec, 1948 Čajakovo, 1948 Ba-sv.Martina; adm. 1950 Ivanka pri Dunaji; kap. 1952 Želiezovce; adm. 1955 Bojná, 1974 Ardanovce; n.o. 1994 Beckov

Číslo záznamu : 67852
Meno kňaza : Páleš, Emil
Pcmeno kňaza : palesemil
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 358
Poradie : 3850
Citát : Páleš Aemilius, nat. Veľká Čausa 19. Mart. 1920, ord. Bratislava 11. lun 1944, vic. coop. Urmín, 1946 Senec, 1948 Lekýr.

Číslo záznamu : 68611
Meno kňaza : Páleš, Emil
Pcmeno kňaza : palesemil
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 298
Poradie : 4000
Citát : PÁLEŠ Emil,
nar.: 19. 3.1920 vo Veľkej Čausi, ord.: 11.6.1944, adresa: 95606 Ardanovce, p. Šalgovce.
Pôsobiská: Mojmírovce 1944 kaplán, Senec 1946 kaplán,
Čajakovo 1948 kaplán, Bratislava — sv. Martin 1948 kaplán, Ivanka pri Dunaji 1950 farár, Želiezovce 1952 kaplán, Bojná 1955 farár, Ardanovce 1974 farár

Číslo záznamu : 68920
Meno kňaza : Páleš, Emil
Pcmeno kňaza : palesemil
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 280
Citát : 7/ Páleš Emil, správca farnosti Ivánka pri Dunaji, za kaplána, Želiezovco. č. 638/52.

Číslo záznamu : 69308
Meno kňaza : Páleš, Emil
Pcmeno kňaza : palesemil
Názov knihy : Obežník Trnava 1955
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 560
Citát : Emil Páleš, kaplán v Želiezovciach, za správcu fary do Bojnej /č. 5566/55, 19.VII.-20.VII.1955/