logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4976
Meno kňaza : Osvaldóczy, Pavol
Pcmeno kňaza : osvaldoczypavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 833
Poradie : 185650
Citát : Osvaldóczy Paulus.Theologiae in collegio gen. studuit. 5. Jun. 1694. ordinatus est. 30. Apr. 1699. investitus parochus in Szelecz, ubi usque 1700. activus erat. 15. Aug. 1711. investitus in Rózsahegy, ubi 17. Febr. 1713. investitura iterata fuit. 16. Jun. e. a. visitationem peregit Thomas Petróczy. 30. Jul. 1727. fundatio Piaristarum per Lövenburgum effectui mandata. Subin VADnus distr. Liptóviensis. Ibi 23. Aug. 1732. visitatio Ujvendéghyana peracta, in qua de parocho: „Conversi ab 1713. animae 373. apostatae 5. tempore Rákóczianae revolutionis.“ 1734. et 1740. ibi conscriptiones parochiae peractae. Munus VADiaconi resignavit. † 16. Sept. 1747. Ibidem.
Preklad : Osvaldóczy Pavol. Teológiu študoval v generálnom seminári. 5. júna 1694 bol vysvätený za kňaza. 30. apríla 1699 bol ustanovený za farára v Selci, kde pôsobil až do r. 1700. Dňa 15. augusta 1711 bol ustanovený v Ružomberku, kde sa investitúra 17. februára 1713 opakovala. 16. júna t. r. vykonal vizitáciu Tomáš Petróczy. 30. júla 1727 ho Lövenburg poveril fundáciou piaristov. Nato sa stal dekanom liptovského dištriktu. 23. augusta 1732 sa konala Ujvendéghyho vizitácia, v ktorej je o farárovi: „Od r. 1713 obrátil 373 odpadlíkov, 5 v čase Rákócziho revolúcie.“ V roku 1734 a 1740 sa tam konali súpisy farnosti. Zriekol sa úradu dištriktuálneho dekana. Tam † 16. septembra 1747.