logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4952
Meno kňaza : Ordódy, Juraj
Pcmeno kňaza : ordodyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 831
Poradie : 185410
Citát : Ordódy Georgius.Natus in Nyitra-Vicsap. Qua alumnus semin. Mariani 1725. baccalaureus, 1726. magister philosophiae. Theologiam cum cursu speculativo terminavit. 1. Sept. 1729. missus ad praebendariatum Posoniense. 13. Maji 1730. investitus parochus in Csúz. 1731. ibidem visitatio peracta per Paulum Forgách, qui parochum ob suam diligentiam laudat. Hinc 5. Mart. 1733. investitus in Szémő. Inde 4. Nov. ejusd. a. in Gúta, ubi † 14. Apr. 1737.
Preklad : Ordódy Juraj. Narodil sa vo Výčapoch-Opatovciach. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1725 stal bakalárom, v r. 1726 magistrom filozofie. Teológiu ukončil ročníku hĺbavej teológie. 1. septembra 1729 bol poslaný na čakateľstvo do Bratislavy. 13. mája 1730 bol ustanovený za farára v Dubníku. V r. 1731 tam vykonal vizitáciu Pavol Forgáč, ktorý chválil farára za jeho usilovnosť. 5. marca 1733 bol ustanovený v Zemnom, potom 4. novembra toho roka v Kolárove, kde † 14. apríla 1737.