logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29737
Meno kňaza : Očovský, Anton
Pcmeno kňaza : ocovskyanton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 147
Poradie : 11610
Citát : Očovský Anton
N. 6.I.1824 v Pukanci, o. 1847, kaplán v Bojniciach, Handlovej, Vyhniach, H. Hámroch, St. Horách, N. Pravne, Tužine. 1856 farár v Kľaku, 1862 v Tek. Breznici, 1883 D, 1900 v. v. Z. 1903, 4. júla.