logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4874
Meno kňaza : Nováky, Jakub
Pcmeno kňaza : novakyjakub
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 824
Poradie : 184630
Citát : Nováky Jacobus.Theologiam in Pázmáneo absolvit. Hinc 5. Apr. 1663. investitus parochus in Nagy-Szuha, ubi 7. Maji 1677. successorem nactus.
Preklad : Nováky Jakub. Teológiu absolvoval v Pázmáneu. Nato bol 5. apríla 1663 ustanovený za farára vo Veľkej Suchej, kde 7. mája 1677 dostal nástupcu.