logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4866
Meno kňaza : Novák, Jozef (1788-1855)
Pcmeno kňaza : novakjozef1788
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 823
Poradie : 184550
Citát : Novák Josephus.Natus 28. Apr. 1788. Theologiam cum quarto a. in semin. Mariano 1813. terminavit. 28. Aug. e. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Léva. 7. Mart. 1821. investitus in Alsó-Györöd, ubi † 18. Dec. 1855.
Preklad : Novák Jozef. Narodil sa 28. apríla 1788. Teológiu ukončil v seminári Marianum v r. 1813 po štvrtom ročníku. 28. augusta t. r. bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Leviciach. 7. marca 1821 bol ustanovený v Dolnom Ďure, kde † 18. decembra 1855.