logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 67161
Meno kňaza : Neubert, František
Pcmeno kňaza : neubertfrantisek
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 288
Poradie : 4010
Citát : Neuber Franciscus, nat. 11. Dec. 1895 in Častá; ord. 23.
Jun. 1918. Coop. in Piešťany; in Sered; 1921 in Piešťany;
in Trnava 1932. Par. in V. Brestovany.

Číslo záznamu : 68198
Meno kňaza : Neubert, František
Pcmeno kňaza : neubertfrantisek
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 393
Poradie : 7310
Citát : 16. Die 28. Oct. (1947) Franciscus Neuber, par. loci Veľké Šenkvice, a. aet. 51, sac. 29, in Častá.