logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4663
Meno kňaza : Nagy, Ondrej (Veselé, 1661)
Pcmeno kňaza : nagyondrej1661vesele
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 806
Poradie : 182520
Citát : Nagy Andreas.Theologiam cum cursu morali in Pazmaneo absolvit. 7. Apr. 1690. investitus parochus in Veszele et Nagy-Kosztolány, quae usque 1691. adfiliata mansit. Hinc 15. Febr. 1694. in Alsó-Kubin. Ibi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho: „Annor. 36. hic 3. annis. Cum nullus esset mortuus in hac parochia non habet libros. Propter filiam Felső-Kubin inviatus plebanus impetret licentiam bis celebrandi in die festo ne queruletur populus.“ 1700. iterum fuit visitatio, quam Josephus Pongrácz peregit, qui inhibuit, ne forum die dominico fiat, sed in diem lunae transferatur. Monitus parochus ne faciat praejudicium in pascuis per oppidanos inhibitis. In filia Felső-Kubin turris ecclesiae aedificata lapidea pulchra. Ibi ordinarie celebratum nam parochus habet licentiam bis celebrandi. Usque m. Maji 1703. operatus est.
Preklad : Nagy Ondrej. Teológiu absolvoval v Pázmáneu ročníkom morálnej teológie. 7. apríla 1690 bol ustanovený za farára vo Veselom a Veľkých Kostoľanoch, ktoré zostali až do r. 1691 filiálkou. Od 15. februára 1694 bol v Dolnom Kubíne. Tam v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi: „36 ročný, tu 3 roky. Keď v tejto farnosti nikto nezomrel, nemá knihy. Kvôli filiálke Vyšný Kubín kňaz získal licenciu dvakrát celebrovať na sviatky, aby sa ľud nesťažoval.“ V r. 1700 bola znova vizitácia, ktorú vykonal Jozef Pongrácz, ktorý zakazoval, aby bol trh v nedeľu, ale aby sa preložil na pondelok. Varovaný farár neurobil rozhodnutie občanom. Vo filiálke Vyšný Kubín bola postavená pekná kamenná veža na kostole. Tam riadne celebroval, mal totiž licenciu dvakrát celebrovať. Pracoval až do mája 1703.