logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4676
Meno kňaza : Nagy, Ján, kanonik (-1699)
Pcmeno kňaza : nagyjan1699kanonik
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 807-808
Poradie : 182650
Citát : Nagy Joannes.Tirnaviensis. Qua alumnus coll. gener. 1671. baccalaureus, 1672. magister philosophiae. Theologiam in eodem semin. studuit. 14. Maji 1674. ordinatus. 2. Jun. ejusd. a. investitus parochus in Egerszegh. Hinc 6. Maji 1676. in Vízkelet, ubi 1677. successorem nactus. 5. Febr. 1680. in Tallós. Hinc jam 15. Aug. ejusd. a. in Felső-Szeli. 1681. accepit Nagy-Magyar. Inde 1683 missus ad Jóka, ut exasperatos animos dexteritate et auctotarite componeret et ad conversionem proniores efficeret. 1687. obtinuit parochiam Somorja. Ex hinc 11. Mart. 1688. installatus canonicus Strig. et pro parocho Pestinum missus. Tunc Georgius Széchényi AEppus in navi, vulgo „csajka“ Pestinum venit, ad parochiam divertit, ecclesiam lustravit, et pro restauratione ejus 1000 (mille) urnas vini constituit. Vinum hoc decimale in cellarium capellae reposuerunt. (Pesti főtempl. tört. 162.) 24. Apr. 1690. constitutus parochus in Fel-Baár. Demum 20. Apr. 1692. in Nagy-Födémes brevissimo tempore, nam munus admin. bonorum capituli Strigonii in se assumist, ubi † 11. Sept. 1699. Post recuperationem arcis primus reconditus in monumento veteri canonicorum Strig.
Preklad : Nagy Ján. Trnavčan. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1671 stal bakalárom, v r. 1672 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári. 14. mája 1674 bol vysvätený za kňaza. 2. júna toho roka bol ustanovený za farára v Jelšovciach. Od 6. mája 1676 bol v Čiernom Brode, kde v r. 1677 dostal nástupcu. 5. februára 1680 v Tomášikove. Nato už 15. augusta toho roka v Horných Salibách. V r. 1681 prijal Rastice čiže Zlaté Klasy. V r. 1683 bol poslaný do Jelky, aby upokojil pobúrené duše a priviedol k obráteniu. V r. 1687 obdržal farnosť Šamorín. Nato bol 11. marca 1688 inštalovaný za ostrihomského kanonika a poslaný za farára do Pešti. Vtedy arcibiskup Juraj Széchényi prišiel do Pešti na lodi, nazývanej „čajka“, odklonil sa k farnosti, prezrel kostol a na jeho reštaurovanie určil 1000 (tisíc) džbánov vína. Toto desiatkové víno uložili v pivnici kaplnky. (Pesti főtempl. tört. 162.) 24. apríla 1690 bol konštituovaný za farára v Hornom Bare. Potom od 20. apríla 1692 nakrátko vo Veľkých Úľanoch, totiž prevzal na seba správu majetkov ostrihomskej kapituly, kde † 11. septembra 1699. Po obnovení hradu bol prvým pochovaným kanonikom v starodávnej kanonickej hrobke.