logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4634
Meno kňaza : Mulecz, Pavol
Pcmeno kňaza : muleczpavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 803-804
Poradie : 182230
Citát : Mulecz Paulus.Ribkiensis ex cottu Nitriensi. 6. Nov. 1718. in alumnatum Budensem susceptus, ubi theologiam cum cursu morali absolvit. 14. Aug. 1719. factus cooperator Agriensis. Inde reversus, in pari qualitate applicatus Szeniczii. Subin praebendatus Tirnaviae. 16. Febr. 1721. investitus parochus in Nagy-Szuha, una 17. Apr. 1725. investitus et in Tisolcz. Ex ambobus beneficiis 10. Jan. 1731. investitus in Maniga, ubi eodem a. Franciscus Zichy peregit visitationem. 20. Sept. 1732. accepit praesentam pro Szenicz, sed tantum brevi tempore possedit, ultro quoque remanens in Maniga, ubi † 19. Aug. 1755.
Preklad : Mulecz Pavol. Z Rybiek v Nitrianskej župe. 6. novembra 1718 bol prijatý do budínskeho alumnátu, kde absolvoval štúdium po ročníku morálnej teológie. 14. augusta 1719 sa stal kaplánom v Jágri. Po návrate sa stal kaplánom v Senici. Potom bol prebendátom v Trnave. 16. februára 1721 bol ustanovený za farára vo Veľkej Suchej, 17. apríla 1725 bol ustanovený v Tisovci. Z oboch benefícií bol 10. januára 1731 ustanovený v Malženiciach, kde v tom roku vykonal František Ziči vizitáciu. 20. septembra 1732 prijal úrad v Senici, ale tam bol len krátko, vrátiac sa druhýkrát do Malženíc, kde † 19. augusta 1755.