logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 64588
Meno kňaza : Mózes Július
Pcmeno kňaza : mozesjulius
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Mózes Július nar. 5.12.1959 v Ba, ord. 16.6.1985; kap. 1985 Komárno; 1985 ZVS; kap. 1987 Štúrovo; adm. 1989 Mužla, 15.8.2002 Boldog, 1.7.2005 Trávnik; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy

Číslo záznamu : 68575
Meno kňaza : Mózes Július
Pcmeno kňaza : mozesjulius
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 290
Poradie : 3640
Citát : MÓZES Július,
nar.: 5.12.1959 v Bratislave, ord.: 16. 6.1985, adresa: 94352 Mužla.
Pôsobiská: Komárno 1985 kaplán, 1985 ZVS, Štúrovo 1987 kaplán, Mužla 1989 farár