logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4606
Meno kňaza : Morvay, Leopold (1844-po r. 1920)
Pcmeno kňaza : morvayleopold1844
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 802
Poradie : 181950
Citát : Morvay de Alsó-Draskócz Leopoldus.Natus 20. Apr. 1844. Theologiam Strigonii 1869. terminavit. 25. Jul. ejusd. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Szentmihályfa, ab 1872. Galanthae, ubi 1882. parochus factus.
Preklad : Morvay Leopold. Narodil sa 20. apríla 1844. Teológiu ukončil v r. 1869 v Ostrihome. 25. júla toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Michale na Ostrove, od r. 1872 v Galante, kde sa v r. 1882 stal farárom.