logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4593
Meno kňaza : Morinszky, František
Pcmeno kňaza : morinszkyfrantisek1679
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 800
Poradie : 181820
Citát : Morinszky Franciscus.1679. investituram accepit pre Liptó-Szent-András.
Preklad : Morinszky František. V r. 1679 prijal investitúru v Liptovskom Svätom Ondreji.