logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4573
Meno kňaza : Molitor, Konrád
Pcmeno kňaza : molitorkonrad
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 798
Poradie : 181620
Citát : Molitor Conradus.30. Maji 1679. investitus parochus in Misérd. Hinc 28. Febr. 1680. in Gaidel, sed exhinc jam 24. Apr. ejusd. a. in Limbach, nunc filia ad Grinád.
Preklad : Molitor Konrád. 30. mája 1679 bol ustanovený za farára v Mišérde čiže Nových Košariskách, potom 28. februára 1680 v Gajdli čiže Kľačne, no odtiaľ už 24. apríla toho roka v Limbachu, teraz filiálke Grinavy.

Číslo záznamu : 29681
Meno kňaza : Molitor, Konrád
Pcmeno kňaza : molitorkonrad
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 141
Poradie : 11050
Citát : Molitor Konrád
1679 farár v Mischdorfe, 1680 v Gajdli, t. r. v Limbachu. NSP