logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29674
Meno kňaza : Miškovič, Ernest
Pcmeno kňaza : miskovicernest
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 140
Poradie : 10980
Citát : Miškovič Ernest
O. 1793, prebendát,, kaplán v Kremnici, 1798 farár v T. Michale, 1804 D, 1813 VAD, 1821 HCEN a examinátor prosyn. 1827 v Kláštore p/Zn., AS súdnej tabule župy turč. Z. 26.VIII.1840.

Číslo záznamu : 31109
Meno kňaza : Miškovič, Ernest
Pcmeno kňaza : miskovicernest
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 69
Poradie : 5440
Citát : Miškovič Ernest
1793 PB, K v Kremnici, 1798 SF v Turč. Michale, 1804 D, 1813 VAD, 1821 HCEN a PRE, 1827 F v Kláštore p/Zn. AS súd. tabule župy turč. Z. 26.8.1840.

Číslo záznamu : 44085
Meno kňaza : Miškovič, Ernest
Pcmeno kňaza : miskovicernest
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 6610
Citát : Miškovič, Ernest (* 14. októbra 1767 Žilina) — kňaz Banskobystrickej diecézy, bernolákovec.
Teológiu študoval v Bratislave v rokoch 1792 až 1795. Potom bol kaplánom v Banskej Bystrici.
Bol členom Slovenského učeného tovarišstva.