logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4529
Meno kňaza : Miskay, Michal
Pcmeno kňaza : miskaymichal1667
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 795
Poradie : 181180
Citát : Miskay, vel Miksay Michael.18. Jun. 1667. investitus parochus in Prassicz et Závod. Inde 22. Apr. 1671. in Ardanócz. Ab 1677. operatus est in Ivánkafalva. Hinc 12. Dec. investitus in Szelecz. Inde 29. Jul. 1684. in Nagy-Szeleszény, ubi 1688. ecclesia catholicis restituta. Hinc m. Apr. 1689. in Valaszka, inde jam m. Aug. e. a. in Szelnicz. Exhinc 12. Apr. 1690. in Hajnik. Quem totum contractum in tepidis thermis Rybariensibus cito convaluisse commeminit visitatio 1692. per Georgium Náray peracta. 22. Apr. hujus ejusd. a. denuo investitus in Valaszka, ubi 1. Jan. 1695. successorem nactus.
Preklad : Miskay alebo Miksay Michal. 18. júna 1667 bol ustanovený za farára v Prašiciach a Závode. Od 22. apríla 1671 pôsobil v Ardanovciach. Od r. 1677 pracoval v Ivančinej. Nato bol 12. decembra 1679 ustanovený v Selci. Potom 29. júla 1684 v Sľažanoch, kde sa v r. 1688 vrátil kostol katolíkom. Od apríla 1689 bol vo Valaskej, ale už od augusta t. r. v Sielnici. Odtiaľ prešiel 12. apríla 1690 do Hájnikov. Vizitácia konaná Jurajom Nárayom r. 1692 spomínala, že v chladných kúpeľoch v Rybároch sa zotavil. 22. apríla toho istého roka bol znovu ustanovený vo Valaskej, kde 1. januára 1695 dostal nástupcu.