logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4512
Meno kňaza : Milecz, Ladislav
Pcmeno kňaza : mileczladislav
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 793
Poradie : 181010
Citát : Milecz, vel Mihicz Ladislaus.Teologiam cum tertio a. in Pazmaneo absolvit. 29. Aug. 1731. investitus parochus in Zsigárd. Eodem a. ibidem Joannes Jelenffy peregit visitationem, qui de parocho: „Annor. 25. in cura animarum duobus, hic in secundum mensem. Contentos se ejus servitiis dixerunt.“ Ibi usque 1747. operatus est.
Preklad : Milecz, alebo Mihicz Ladislav. Teológiu absolvoval v Pázmáneu po treťom ročníku. 29. augusta 1731 bol ustanovený za farára v Žihárci. V tom roku tam vykonal vizitáciu Ján Jelenffy, ktorý o farárovi zaznamenal: „25 rokov, dva roky v duchovnej správe, tu druhý mesiac. Povedali o ňom, že sú spokojní s jeho službou.“ Tam pracoval až do r. 1747.