logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37596
Meno kňaza : Miladinovics, Bartolomej
Pcmeno kňaza : miladinovicsbartolomej
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 13500
Citát : MILADINOVICS, Bartolomej
* nar. 7.6.1839 Davidov, ord. 16.7.1863, +26.6.1910
* 1863 kaplán Lastovce, 1864 Veľké Ozorovce, Sabinov, 1870 administrátor Jankovce, 1881 vizitátor na základných školách v Ohradzanoch a v Slovenskej Volovej, 1888 farár Žbince, 1894 notár dištriktu, 1905 na dôchodku Michalovce.
* D. 1911, s. 120. Sch. 1865, s. 92; 1869, s. 85; 1871, s. 123; 1875, s. 123; 1877, s. 124; 1879, s. 142; 1881, s. 148; 1883, s. 149; 1887, s. 157; 1889, s. 157; 1893, s. 161.>