logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50721
Meno kňaza : Mikuláš(1332,Neded)
Pcmeno kňaza : mikulas1332neded
Meno farnosti : Neded
Pcmeno farnosti : neded
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 231
Poradie : 55960
Citát : Item Nicolaus de Viget (Nigett) iuratus dixit, non ultra marcam valere beneficium, est archidiaconatus Nitriensis, solvit VI. grossos.
Preklad : Mikuláš z Nededu prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Nitriansky archidiakonát, zaplatil 6 grošov.