logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29656
Meno kňaza : Mikuláš (Ivančiná, 1332)
Pcmeno kňaza : mikulas1332ivancina
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 138
Poradie : 10800
Citát : Mikuláš
Medzi 1332-1337 plebán Sv. Jána z Turca, doznal, že jeho fara nevynáša nad marku. Zaplatil 6 groší. Theiner MV (Ivančiná)

Číslo záznamu : 49893
Meno kňaza : Mikuláš (Ivančiná, 1332)
Pcmeno kňaza : mikulas1332ivancina
Meno farnosti : Ivančiná
Pcmeno farnosti : ivancina
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 184
Poradie : 47680
Citát : [Nicolaus sacerdos Sancti Johannis de Turcz] iuratus dixit non credere valere ultra [marcam, sed solvit VI. grossos].
Preklad : Mikuláš, kňaz Sv. Jána z Turca pod prísahou vypovedal, že jeho fara nevynáša viac ako marku. Zaplatil 6 grošov.