logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4797
Meno kňaza : Mikuláš (Hontianske Nemce, 1332)
Pcmeno kňaza : mikulas1332hontnemce
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 819
Poradie : 183860
Citát : Nicolaus.Occurrit inter 1332. et 1337. plebanus sancti Martini de Nempti, in ADtu Untensi, (Némethi in cottu Hont.) Qui juratus dixit, suum beneficium non valere ultra quatuor marcas, solvit decimam. (Mon. Vat. S. I. T. I. 221.)
Preklad : Mikuláš. V rokoch 1332 – 1337 bol farárom v kostole sv. Martina de Nempti v Hontianskom archidiakonáte (Hontianske Nemce). Ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium neprevyšuje štyri marky, zaplatil desiatok. (Mon. Vat. S. I. T. I. 221.)

Číslo záznamu : 50538
Meno kňaza : Mikuláš (Hontianske Nemce, 1332)
Pcmeno kňaza : mikulas1332hontnemce
Meno farnosti : Hontianske Nemce
Pcmeno farnosti : hontianskenemce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 221
Poradie : 54130
Citát : [Item Nicolaus plebanus Sancti Martini de Nempti] archidiaconatus Vntensis [iuratus dixit, ultra IIII. marcas] beneficium non valere, solvit decimam.
Preklad : Mikuláš, kňaz z (kostola) sv. Martina Hontianskych Nemciach, hontiansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium (farnosť) nemá hodnotu viac ako 4 marky, zaplatil desiatok.