logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50687
Meno kňaza : Mikuláš(1332,Čeláre)
Pcmeno kňaza : mikulas1332celare
Meno farnosti : Bušince
Pcmeno farnosti : busince
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 229
Poradie : 55620
Citát : Item Nicolaus de Cheylar iuratus dixit, [non credere valere suum beneficium per annum] ultra marcam, est Neugradiensis, solvit VI. grossos [pro decima.]
Preklad : Mikuláš z Čelárov (teraz fil. far. Bušince) prisahal, že jeho ročné benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Novohradský archidiakonát, zaplatil ako desiatok 6 grošov.