logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4480
Meno kňaza : Mihályi, František
Pcmeno kňaza : mihalyifrantisek1647
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 790
Poradie : 180690
Citát : Mihályi Franciscus.Occurrit 1647. licentiatus in Nagy-Szelecsén. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.
Preklad : Mihályi František. V r. 1647 bol licenciátom v Sľažanoch. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya.